Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl
  Forum   Kontakt    
Nowości na stronie: Aktualizacja:
STRONA GŁÓWNA
INFORMACJE OGÓLNE
• Mogilno
• Powiat Mogileński
• Gmina Mogilno
• Województwo
O MIEŚCIE
• Historia
• Legenda
• Kalendarium
• Patron miasta
KOŚCIOŁY
• Klasztor
• Fara
• Kościół M.B.N.P.
• Kościół św. Faustyny
TURYSTYKA
• Basen
• Muzeum Ziemii Mogil.
• Restauracje i noclegi
DOWNLOAD
• Tapety
• Wygaszacze
• Banery
KALENDARIUM ZIEMI MOGILEŃSKIEJ
przed n.e. - o starym osadnictwie w okolicy świadczą grób kultury amfor kulistych z ok. 3500 r. p.n.e. w Żabnie czy przedhistoryczne prostokątne jamy służące do warzenia soli, odkryte w 1995 r. w Chabsku
VIII/IX w. - założenie osady na półwyspie jeziora (istniała do X w.), która prawdopodobnie należała do najważniejszych ośrodków plemienia Polan
X-XII/XIII w. - na miejscu osady istniał gród obronny, będący jednym z głównych ośrodków Polski wczesnopiastowskiej
XI w. (po 1047?) - fundacja klasztoru benedyktynów
ok. 1145 - po przeciwnych stronach jeziora powstały kościoły św. Jakuba i św. Klemensa
1398 - na podstawie przywileju króla Władysława Jagiełły osada przyklasztorna otrzymała magdeburskie prawa miejskie; pierwszym wójtem był Andrzej, odnotowany w dokumencie z 1413 r.; miasto leżało w powiecie gnieźnieńskim i woj. kaliskim, w pobliżu granicy z woj. inowrocławskim
1458 - na wojnę polsko-krzyżacką Mogilno było zobowiązane wystawić sześciu pieszych żołnierzy, a więc było mniejsze od Gębic i Trzemeszna (wysyłały po 10 żołnierzy), Strzelna (8) czy Żnina (15 żołnierzy)
1472-1504 - akta Uniwersytetu Krakowskiego wymieniają czterech studentów pochodzących z Mogilna
1499 - spalenie miasta, w czasie którego ucierpiał również klasztor; aby pomóc w odbudowie, na trzy lata mieszkańców zwolniono z podatków
1548 - dokument króla Zygmunta Starego potwierdził prawa miejskie
1594 i przed 1608 - kolejne pożary niszczyły drewnianą zabudowę Mogilna
1609 - dokument wystawiony dla miasta przez opata Andrzeja Wilczyńskiego wymienia ratusz stojący pośrodku rynku, ławy chlebowe i rzeżnickie, kramy, a także umocnienia ziemne z częstokołem i bramami
1666 - potwierdzenie przywilejów miejskich przez króla Jana Kazimierza
koniec XVII w. - miasto liczyło ok. 290 mieszkańców, ale wkrótce wyludniło się w czasie zarazy, która panowała w latach 1709-10
1768 - przejście Mogilna do nowo utworzonego woj. gnieźnieńskiego
1774 - mimo pozostawania poza zasięgiem pierwszego rozbioru Polski, w marcu Mogilno zostało samowolnie zagarnięte przez Prusy w ramach tzw. klina nadnoteckiego; przejęcie miasta przez władze pruskie i jego sekularyzacja; mieszkały tu wtedy 263 osoby
1777 - w pożarze miasta zniszczony został ratusz i 30 domów
pocz. XIX w. - Mogilno miało 779 mieszkańców, ale w wyniku największego pożaru w dziejach miasta, który w 1808 r. objął aż 80 domów, ich liczba znacznie spadła; nastąpił okres zastoju
1807 - utworzenie Księstwa Warszawskiego; Mogilno znalazło się w płd. części departamentu bydgoskiego
1815 - miasto ponownie przeszło pod zabór pruski, do Wielkiego Księstwa Poznańskiego; mieszkało w nim wówczas 586 osób, ale jeszcze 30 placów nie było zabudowanych
1818 - 1 I powstał powiat mogileński, który wchodził w skład rejencji bydgoskiej; pierwszym starostą (do czasu powstania listopadowego) był Polak Cylwikowski, właściciel Dąbrowy i Mokrego, później jednak działalność starostwa była elementem germanizacji prowadzonej przez władze zaborcze
1831 - w mieście mieszkały już 1503 osoby
1833 - ostateczna kasata klasztoru benedyktynów przez władze pruskie
1848 - w okresie Wiosny Ludów miasto było 22 i 23 III oraz 5 V trzykrotnie opanowywane przez powstańców, ale za każdym razem zdecydowana postawa przeważających sił pruskich przywracała dotychczasową władzę
1853-1957 - wybudowano bity trakt z Bydgoszczy przez Barcin i Dąbrowę, który w Wylatowie łączył się z powstałą nieco wcześniej drogą Poznań-Toruń
1861 - 13 III uroczyste nabożeństwo za poległych w Warszawie było wyrazem łączności z dążeniami niepodległościowymi wszystkich Polaków
1865 - utworzono Towarzystwo Rolnicze Mogileńskie
1872 - 26 V uruchomiono pierwsze połączenie kolejowe, co przyczyniło się do intensywniejszego rozwoju miasta
1878 - wiec protestacyjny w obronie narodowości i religii katolickiej był odpowiedzią ludności polskiej na prowadzoną tu szczególnie intensywnie politykę germanizacyjną
1879 - powstało Towarzystwo Przemysłowe, które było pierwszą polską organizacja legalnie walczącą z ekspansją niemiecką; później powstały m.in. Towarzystwo Czytelni Ludowych, Towarzystwo Pomocy Naukowej i paramilitarna organizacja „Straż"
1881 - Mogilno osiągnęło liczbę 2464 mieszkańców (62% katolików, 30% ewangelików i 8% Żydów), wśród których było przeszło 1400 Polaków; w mieście były parafie katolicka i ewangelicka oraz synagoga
1895 - 10 III powstało gniazdo Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół" - organizacja o charakterze patriotycznym, ale zarazem pierwsze na terenie miasta stowarzyszenie sportowe
1897 - liczba mieszkańców Mogilna wzrosła do 3148 (74% z nich stanowili Polacy)
1906-1907 - biorąc przykład z dzieci polskich z Wieca-nowa, które pierwsze w okolicy podjęły działania protestacyjne, również uczniowie w Mogilnie strajkowali w obronie mowy polskiej
1910 - zaludnienie miasta doszło do 4684 osób
1919 - w powstaniu wielkopolskim miasto samorzutnie oswobodziło się 1 I na wieść o zbliżaniu się oddziału por. Cymsa z Gniezna; ochotnicy z Mogilna brali później udział m.in. w walkach o Inowrocław
1919-1939 - Mogilno było stolicą powiatu, należącego do woj. poznańskiego, i stanowiło lokalny ośrodek gospodarczy dla rolniczej okolicy
1921 - mieszkało tutaj 4171 osób
1939 - liczba mieszkańców miasta wynosiła 5809 osób; 6 IX kontrolę nad Mogilnem, opuszczonym przez władze i policję, przejęła Straż Obywatelska, złożona z mieszkańców miasta i okolicznych miejscowości, która 9-11 IX stawiła opór wkraczającym oddziałom Wehrmachtu, co spowodowało represje i egzekucje ludności cywilnej
1939-1945 - okupacja hitlerowska, w czasie której powiat mogileński, należący do rejencji inowrocławskiej, wchodził w skład tzw. Kraju Warty; miasto poddano intensywnej germanizacji, a jego ludność dyskryminacji i eksterminacji; w Mogilnie działał sąd obwodowy, areszt policyjny i więzienie; mimo terroru ludność polska nie pozostawała bierna, tworząc podziemne organizacje sprzeciwiające się okupantowi; ogółem straty wojenne w Mogilnie oceniono na prawie 46 min przedwojennych złotych
1945 - na wieść o ofensywie Armii Czerwonej Mogilno opuściły władze i znaczna część ludności niemieckiej; 22 I do miasta wjechały od strony Kwieciszewa czołgi radzieckie; 20 II odprawiono pierwsze polskie nabożeństwo w kościele klasztornym; 2 IV powstała Powiatowa Rada Narodowa, a Mogilno powróciło do roli miasta powiatowego w woj. poznańskim
1946 - zaludnienie Mogilna spadło do 5193 mieszkańców
1950 - 6 VII powiat mogileński wszedł w skład utworzonego wówczas woj. bydgoskiego
1955 - liczba mieszkańców miasta przekroczyła stan sprzed II wojny światowej
1960 - w Mogilnie mieszkało 7125 osób
1961 - 26 IX powstała Spółdzielnia Mieszkaniowa, która podjęła na szerszą skalę budownictwo blokowe (w końcu 1996 r. administrowała 1664 mieszkaniami)
1964 - powstał oddział Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa Kulturalnego, obecnie działający jako Mogileńskie Towarzystwo Kultury; 1 V odsłonięta na Rynku pomnik poświęcony ofiarom okupacji hitlerowskiej
1970 - miasto liczyło 8558 mieszkańców
1970-1980 - przeprowadzono gruntowne badania zespołu klasztornego, które potwierdziły jego rangę jako jednego z najważniejszych zabytków romańskich w kraju
1973 - 1 I reforma administracyjna, w wyniku której utworzono m.in. gminę Mogilno
1975 - 1 VI w wyniku kolejnej reformy nastąpiła likwidacja powiatów, a miasto i gmina Mogilno weszły w skład tzw. „małego" woj. bydgoskiego
1976 - 14 XII na linii kolejowej Poznań-lnowrocław rozpoczęły kursowanie pociągi elektryczne
1980 - w Mogilnie mieszkało 10 249 osób
1981 - 29 VIII powstaje nowa parafia rzymsko-katolicka pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
1984 - 12 V w uznaniu bohaterskiej postawy mieszkańców Mogilna w latach II wojny światowej miasto otrzymało order Krzyża Grunwaldu III klasy
1985 - w Mogilnie mieszkało 11 420 osób; nową siedzibę otrzymał miejscowy Bank Spółdzielczy
1990 - 27 V odbyły się wybory zapoczątkowujące reformę samorządu terytorialnego, a w ich wyniku pierwszym po dłuższej przerwie burmistrzem został Stanisław Łaganowski
1992 - 30 III uruchomiono miejską linię autobusową; 11 XI odsłonięte tablicę ku czci zasłużonych nauczycieli
1996 - 31 VIII rozpoczęto eksploatację nowoczesnej centrali telefonicznej o pojemności 3000 numerów; 27 X poświęcono krzyż i teren pod cmentarz parafii p.w. MBNP
1997 - uruchomiono nowoczesną ciepłownię gazowo-olejową przy ul. Polnej, zastępującą osiem szkodliwych dla środowiska kotłowni węglowych
1998 - Mogilno obchodziło swoje 600-lecie nadania praw miejskich przez króla Władysława Jagiełłę, z tej okazji odbywały się liczne uroczystości
1999 - 1 I Mogilno zostaje miastem powiatowym, w skład powiatu wchodzą dwie gminy miejsko-wiejskie: Mogilno i Strzelno oraz dwie wiejskie: Dąbrowa i Jeziora Wielkie
2002 - 8 IX powstaje nowa parafia rzymsko-katolicka pod wezwaniem św. Faustyny
2003 - 28 V oficjalne otwarcie Muzeum Ziemi Mogileńskiej z siedzibą w Chabsku; 7 XI Gimnazjum w Mogilnie otrzymuje imię ks. Piotra Wawrzyniaka
2004 - 17 V rozpoczęła swoją działalność kryta pływalnia, jej atrakcje to: niecka sportowa, niecka rekreacyjna z masażami wodnymi, zjeżdżalnia, jaccuzi, siłownia, sauna, solarium, masaże, punkt gastronomiczny, sklepik z akcesoriami pływackimi
2005 - III obchodzono 85-lecie powstania Klubu Sportowego „Pogoń”, 10 III obchodzono 110-lecie powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół"; VII obchodzono 50-lecie Mogileńskiego Domu Kultury; 12 XI Mogilno otrzymuje na swojego patrona św. Benedykta
2006 - 22 IV obchodzono 50-lecie kapłaństwa Jego Eminencji Prymasa Polski Kardynała Józefa Glempa; 12 VI odsłonięto przy ul. Sądowej 12 tablicę upamiętniającą tragiczną historię mieszkańców Mogilna pochodzenia żydowskiego; 27 VI obchodzono 25-lecie powstania parafii rzymsko-katolickiej p.w. MBNP i 40-lecie kapłaństwa jej proboszcza ks. Eugeniusza Jaworskiego;2 IX poświęcono krzyż i teren pod cmentarz parafii p.w. św. Faustyny; 23 IX obchodzono 60-lecie Cechu Rzemiosł w Mogilnie; 12 X ks. Eugeniusz Jaworski zostaje honorowym obywatelem Mogilna; 14 X uroczystość wręczenia sztandaru oraz nadania im. Ziemi Mogileńskiej Dowództwu Narodowego Elementu Wsparcia; dziś Mogilno jest ruchliwym ośrodkiem gospodarczym liczącym blisko 13 tys. mieszkańców, oddziaływującym na okoliczne gminy; dysponuje planem zagospodarowania przestrzennego z wyznaczonymi terenami pod rozbudowę przemysłu, rzemiosła i usług, budownictwo mieszkaniowe oraz rozwijanie turystyki i rekreacji, wszystko w zgodzie z wymogami ekologii

do góry
GALERIA ZDJĘĆ
MAPY
• Mapa miasta
• Mapa powiatu
• Plan miasta
KOMUNIKACJA
• PKP
• PKS
• MATBUD
WAŻNE ADRESY
LINKI
• O Mogilnie
• Katalogii stron
• Ciekawe strony
PARTNERZY
Copyright © www.MOGILNO.cba.pl Wszelkie prawa zastrzeżone